O dłużnikach dla dłużników.

O dłużnikach dla dłużników.

Co może zrobić ktoś, kto nie z własnej winy wpadł w długi i stał się niewypłacalny ? W zasadzie czeka tę osobę próba spłaty wszystkich długów, która najczęściej się nie udaje i prowadzi wprost do tego ,że  osoba ta podawana jest egzekucji komorniczej albo firm windykacyjnych  i na koniec wypada się  z systemu i wpada do szarej strefy. Ostatecznie oficjalnie nie pracuje, niczego nie posiada  i nawet takie prozaiczne czynności jak zawarcie umowy o abonament telefoniczny czy też kredyt stają się niemożliwe. Działalność windykacyjna to znak naszych czasów, banki nie chcą być kojarzone z egzekutorami długów i dlatego chętnie sprzedają wierzytelności dla innych podmiotów które kupują je za część nominalnej wartości a następnie bezwzględnie egzekwują. Trzeba pamiętać, że egzekucje może prowadzić tylko komornik i to na podstawie tytułu wykonawczego a więc  najczęściej wyroku sądu albo nakazu, windykator natomiast nie ma czego szukać, nie musimy go wpuszczać do mieszkania ani z nim rozmawiać – łatwo powiedzieć a trudniej zrobić . Windykator nie może bezkarnie dzwonić czy nas nachodzić , to przestępstwo stalking ( art 190 a kk) i trzeba to zgłaszać na policję – zwykle wystarczy,że o tym ostrzeżemy.Nikt nie zabroni natomiast pisać im wezwań.

Po otrzymaniu pisma wzywającego do zapłaty trzeba poprosić o nadesłanie umowy świadczącej o tym że firma windykacyjna kupiła dług i nawet wtedy może się okazać, że dług ten jest już przedawniony. Co to oznacza? Zobowiązanie nadal istnieje ale  nie można nas zmusić do zapłaty , w takiej sytuacji  windykator może co prawda pójść z pozwem do sądu ale jeżeli dłużnik w odpowiedzi  na pozew albo w sprzeciwie od nakazu zapłaty napisze ,że wnosi o oddalenie powództwa z powodu przedawnienia to nie dostanie tego czego żąda. Kredyty bankowe przedawniają się po 3 latach ale tylko wtedy gdy nie są już zasądzone , po wydaniu wyroku wierzyciel  ma  10 lat na egzekucję , pod pewnymi warunkami dług ten też się przedawnia po 10 latach. Można też odziedziczyć dług po swoim małżonku , rodzicach rodzeństwie a nawet dalszym krewnym, który nie miał dzieci . Wówczas chroni nas nowe prawo – jeżeli ktoś umarł po 18.10.2015r. to spadkobiercy nie muszą składać  oświadczeń o przyjęciu spadku wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza – to pierwsze określenie oznacza ,że odpowiadamy za długi spadkowe całym swoim majątkiem, to drugie że tylko do wartości czynnej spadku czyli aktywami . Jeżeli aktywa wynoszą 0 to wierzyciel nic nie dostanie- teraz z automatu dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza. Gorzej jeżeli teraz bank zaczyna się interesować zmarłym klika lat wczesnej i wszczyna postępowanie spadkowe i okazuje się ,że zmarły wujek nie miał dzieci a w związku  z tym dziedziczą jego bracia i siostry, w tym nasz ojciec który zmarł  przed nim. W takiej sytuacji część spadku przypada na nas i wtedy trzeba nawet spadek odrzucić ,  przed upływem  6 miesięcy od dnia kiedy dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Zwykle wiemy kiedy to się stało bo byliśmy na pogrzebie ale w sprawach dalekiej rodziny albo skłóconej to już niekoniecznie i wtedy jest szansa na pozbycie się kłopotu ale trzeba to zrobić jak tylko dostaniemy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku , nie obejdzie się też pewnie bez wizyty u adwokata. Po odrzuceniu spadku nie ma jeszcze końca kłopotów bo trzeba odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci a to zrobimy po uzyskani zgody sadu opiekuńczego.

W wypadku dużych długów trzeba zrobić jeszcze coś innego. Niemal od zawsze istniała możliwość ogłoszenia upadłości ale zarezerwowana dla przedsiębiorców czyli albo osób prawnych- firm albo   ludzi którzy taką działalność prowadzili. Skutkiem ogłoszenia upadłości było to ,że co prawda traciliśmy swój majątek ale za to reszta długów była nam darowana i mogliśmy zaczynać od zera na  nowo. Oczywiście jest to duże uproszenie ponieważ sąd nie ogłosi upadłości takiej firmy która nie ma żadnego majątku i cały proces kosztuje ale zasadniczo zyski z tego typu przedsięwzięcia przewyższają stratę tego co nam syndyk zabiera. W roku 2009 wprowadzono do polskiego systemu prawnego możliwość upadłości konsumenta , a konsumentem jest każdy z nas , Do 2014 r z tj możliwość zdołało skorzystać tyko 120 osób czyli 4 % wnioskujących, ustawa była bardzo rygorystyczna po pierwsze  opłata wynosiła 200 zł a po drugie przepisy zakładały konieczność upłynnienia posiadanego majątku. Przełomem okazała się nowelizacja z 2014r która weszła w życie 31.12.2014, wniosek kosztuje teraz 30z ł a majątek dłużnika już nie musi wystarczać na pokrycie kosztów postępowania . Zgodnie z owymi przepisami dłużnik ma 5 lat na uregulowanie swoich zobowiązań a nie trzy jak do tej pory. Ogłoszenie bankructwa wymaga jednak sporej cierpliwości i minimum wiedzy- proces rozpoczyna się od złożenia wniosku  może to z robić każda osoba która nie prowadzi działalności gospodarczej i która od roku nie figuruje jako wspólnik w spółce handlowej , małżonkowie robią to oddzielnie. Wnioskodawca musi wskazać swój majątek  i go wycenić oraz podać swoich wierzycieli a  przede wszystkim wskazać okoliczności które doprowadziły do tej sytuacji. Przyczyny nie mogą być zawinione  a jeżeli po stronie dłużnika istnieje jakaś wina w działaniu to tylko nieumyślna . Jeżeli  sąd uzna że upadłość jest możliwa to  wydaje stosowne postanowienie i od tej pory dłużnik traci władzę nad swoim majtkiem, syndyk ma go sprzedać i zaspokoić wierzycieli co robi przy pomocy planu spłaty w którym sędzia komisarz określa jaką część dochodu może przeznaczyć na własne potrzeby a jaką na rzecz wierzycieli . W końcu jeżeli spłata wierzycieli jest niemożliwa sąd umarza zobowiązania i można zaczynać na Jest jeszcze jedna droga postępowania układowego które polega na tym że dłużnik przedstawia propozycję restrukturyzacji kredytu czyli wydłużenia terminów spłat, umorzenia części zobowiązań  czy warunki likwidacji majątku – aby takie propozycje mogły zostać zrealizowane muszą być podane pod głosowanie wierzycieli – jeżeli za układem wypowie się większość wierzycieli mających 2/3 sumy wierzytelności to zostanie on zawarty na warunkach dłużnika. Te przepisy już działają- w okresie od czerwca  do grudnia 2015 ogłaszano miesięczne ponad 200 upadłości .

Kancelaria wprowadza nowy produkt pod nazwą program ochrony dłużnika, za ryczałtową opłatą zajmiemy się kompleksowo Państwa problemem