Od 1 maja 2021 sprzedawcy nie będą musieli drukować paragonów.

Kasy fiskalne będą wystawiać paragony w obu postaciach – papierowej i elektronicznej albo tylko elektronicznej.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce zmian, które doprowadzą do pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów. Taki cel mają dwa projekty rozporządzeń w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Resort wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z 2018 r. kasy fiskalne nie mają możliwości wyboru opcji niedrukowania paragonów fiskalnych. Dlatego dla pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów wykonawczych.

„W projektowanym rozporządzeniu określono nowe definicje i dostosowano terminologię tak, by funkcje, kryteria i warunki techniczne dla kas rejestrujących przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (kas online) odpowiadały aktualnemu stanowi prawnemu” – uzasadnia ministerstwo.

Dotyczy to m.in. konstrukcji kas rejestrujących, zapisu i przechowywania danych w pamięciach kas oraz połączenia i przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają umożliwić przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej, czyli e-paragonów. Przedsiębiorcy będą je przesyłać za zgodą nabywcy, w uzgodniony z nim sposób, używając kas rejestrujących najnowszego typu, czyli kas online. To oznacza, że sprzedawcy nie będą musieli drukować paragonów papierowych. Wystawią je i w postaci papierowej, i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej.

Resort rozwoju podkreśla, że powstaną oszczędności związane z redukcją papieru niezbędnego do wydruku paragonów fiskalnych.

Przewidziano też, że jeśli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie sfinalizowana, kasa wystawi paragon w postaci papierowej i elektronicznej albo tylko elektronicznej, z oznaczeniem „Transakcja anulowana”.

Projekt zawiera też zmiany korzystne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Resort wyjaśnia, że na mocy art. 8 ust. 1 nowelizacji ustawy o VAT i ustawy – Prawo o miarach z 10 kwietnia 2019 r. nadal wydawane są potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas fiskalnych. Będą one obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. Dlatego resort chce umożliwić dalsze stosowanie starszego modelu kas z elektronicznym zapisem kopii, dysponujących potwierdzeniami ważnymi do końca 2022 r.

Oznacza to odsunięcie w czasie konieczności poniesienia wydatku na zakup urządzeń nowszego typu, czyli kas fiskalnych online.

Zmiany mają wejść w życie 1 maja 2021 r.

Przedruk artykułu z rp.pl