Nowelizacje kodeksu karnego.

Nowelizacje kodeksu karnego.

Pierwsza nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego, którą Sejm uchwalił 20 lutego 2015 r. dotyczy art. 69 k.k. Zgodnie z treścią tego przepisu, którego wejście w życie nastąpi w dniu 1 lipca 2015 r., zawieszeniu będzie mogła ulec jedynie kara pozbawienia wolności do roku, a nie jak dotychczas – dwóch lat. Ponadto, z instytucji warunkowego zawieszenia nie będzie można skorzystać, jeżeli sprawca w czasie popełnienia czynu był już skazany na karę pozbawienia wolności .Po drugie nowelizacja Kodeksu karnego koncentruje się w dużej mierze na  karach wolnościowych. Grzywna, jako rodzaj dolegliwości finansowej, oraz kara ograniczenia wolności, której formy wykonywania uległy rozbudowaniu, mają stanowić alternatywę dla stosowanych dotąd kar pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Ogólną zasadę umożliwiającą częstsze stosowanie kar wolnościowych wprowadzono w art. 37b k.k.. Zgodnie z jego treścią, jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nie przekraczającą osiem lat, będzie można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Z przepisem tym skorelowana jest treść art. 37b k.k., wprowadzającego do polskiego systemu nowość w postaci instytucji kary mieszanej – niezależnie od minimalnego zagrożenia ustawowego za konkretny typ czynu zabronionego, sąd będzie miał możliwość orzekania kary pozbawienia wolności do trzech miesięcy połączonej z karą ograniczenia wolności do dwóch lat.

Powyższe zmiany pozostają w korelacji z mającą wejść w życie 1 lipca 2015 r. reformą postępowania karnego.

Druga nowelizacja dotyczyła przestępstw drogowych, zmiany te weszły w życie 18 maja 2015. Nowe przepisy: wydłużają  dolną granicę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do 3 lat (obecnie rok),a górną granicę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do 15 lat (obecnie 10 lat), wprowadzają obowiązek zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego w minimalnej wysokości 5 000 zł lub 10 000 zł, w zależności od rodzaju czynu, wprowadzają nowe przestępstwo, polegającego na jeździe bez uprawnień po ich cofnięciu/zakazie prowadzenia pojazdów i pozwalają na podawanie wyroku do publicznej wiadomości w internecie.

Ustawa wprowadziła też  nową formę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców skazanych za jazdę w stanie nie trzeźwości, poprzez obowiązkowe wyposażenie pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową, uniemożliwiającą działanie silnika w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Obowiązek wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową będzie mógł być orzekany przez sąd co najmniej po upływie połowy orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – najwcześniej po upływie 10 lat. Obowiązek jazdy z blokadą alkoholową nie będzie orzekany obligatoryjnie. Sąd będzie mógł go orzec jedynie, jeżeli: postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przeciwnym wypadku sąd nie może orzec o zamianie formy zakazu prowadzenia pojazdów.