Blog

Blog prawniczy.

Jak się bronić przed wzrostem raty kredytu złotówkowego.

Po wzroście rat kredytów hipotecznych wiele osób zaczęło się zastanawiać czy zawarta
umowa jest w porządku i często okazuje się ,że nie jest ale za to że jest ogromna analogia do
kredytów frankowych. Impulsem dla frankowiczów, żeby przeczytać umowy, a potem iść do
sądu, też dopiero był kryzys i rosnący kurs franka szwajcarskiego.

Ważna informacja w sprawie emerytur.

Szanowni Państwo.
Informuję Państwa ,że w związku z  pojawiającymi  się w mediach  informacjami  o obniżeniu wysokości emerytur netto czyli „do ręki” wypłacanych świadczeniobiorcom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, , że do Kancelarii Adwokackiej Jerzy Kasperczuk zgłosiły się już pierwsze osoby zainteresowane złożeniem pozwu zbiorowego oraz rozpoczął się proces zawiązywania grupy uprawnionej do złożenia takiego pozwu.

 

Od 1 maja 2021 sprzedawcy nie będą musieli drukować paragonów.

Kasy fiskalne będą wystawiać paragony w obu postaciach – papierowej i elektronicznej albo tylko elektronicznej.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce zmian, które doprowadzą do pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów. Taki cel mają dwa projekty rozporządzeń w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Nowe zasady upadłości konsumenckiej. Sprawdź, co się zmienia.

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wprowadzająca istotne zmiany w odniesieniu do tzw. upadłości konsumenckiej – prowadzonej wobec osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek ogłaszania upadłości osób fizycznych jak i przebiegu postępowania upadłościowego.
Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości….

 

Ważna zmiana dla zatrudnionych – żonglując agencjami, pracodawca użytkownik nie obejdzie już limitu zatrudnienia.

 

 

O projekcie nowelizacji kodeksu karnego sankcji za wyłudzanie VAT.

Nie widzę adekwatności przewidzianych w projekcie nowelizacji kodeksu karnego sankcji za wyłudzanie VAT. W moim odczuciu istotniejsze byłoby  zapewnienie pewności ukarania, niż stosowanie najwyższych znanych kodeksowi kar – uważa radca prawny Piotr Andrzejak …

„Jak zainwestować aby stracić” przedruk z internetowego wydania Newsweek Polska, tytuł i skróty od redakcji.

Klienci BPH TFI, którzy na nieruchomościach stracili prawie 99 proc. zainwestowanego kapitału, sięgają po broń szerokiego kalibru. Składają zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i informują o sprawie również ministra sprawiedliwości  …Jak odzyskać pieniądze po zmarłym ?

Dzisiaj szukanie kont po bliskich, którzy zmarli, to karkołomne zadanie. W Polsce działa 40
banków komercyjnych, ponad 560 spółdzielczych i niespełna 50 SKOK-ów. Jeśli nie wiedzą
Państwo, w którym banku lub SKOK-u Wasz zmarły bliski miał rachunek, muszą Państwo z
tytułem prawnym do spadku odwiedzić każdy bank i SKOK. …

Czy składanie pism procesowych pocztą elektroniczną  przyspieszy i ułatwi postępowania sądowe ? 

Od września 2016 roku składanie pism procesowych będzie możliwe przez internet, a postępowanie dowodowe będzie mogło być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Umożliwią to zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które uwzględniają rozwój technologiczny. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim umożliwienie informatycznego wnoszenia pism procesowych. Takie rozwiązanie jest możliwe w wielu krajach

O prawie dla nie prawników.

W 2014r w Polsce powstało 25 000 stron komputerowych nowych przepisów i choć była to ilość historycznie najwyższa rekord został pobity w roku 2015 ponieważ wyprodukowano 29 800 stron co daje wzrost o 16%. W ostatnich trzech latach Polska przyjmowała średnio 1749 aktów prawnych rocznie co w Unii Europejskiej daje 4 miejsce za Włochami i Grecją , które jednak piszą krótsze akty prawne oraz Wielką Brytanią która tworzy przepisy na poziomie centralnym i regionalnym.

O frankach dla Frankowiczów 

przedruk z wydania internetowego newsletter radcy prawnego

Korzystne dla frankowiczów orzeczenia Trybunału w Luksemburgu są albo nieznane albo przemilczane przez polskie sądy i doktrynę, nie ma zatem szans, aby sądownie udało się odwrócić dominujący w polskiej praktyce bankowej trend jednostronnego obarczania ryzykiem walutowym kredytobiorcy – twierdzi dr Waldemar Gontarski, dziekan Wydziału Prawa w Londynie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. 

O dłużnikach dla dłużników.

Co może zrobić ktoś, kto nie z własnej winy wpadł w długi i stał się niewypłacalny ? W zasadzie czeka tę osobę próba spłaty wszystkich długów, która najczęściej się nie udaje i prowadzi wprost do tego ,że  osoba ta podawana jest egzekucji komorniczej albo firm windykacyjnych  i na koniec wypada się  z systemu i wpada do szarej strefy. Ostatecznie oficjalnie nie pracuje, niczego nie posiada  i nawet takie prozaiczne czynności jak zawarcie umowy o abonament telefoniczny czy też kredyt stają się niemożliwe. Działalność windykacyjna to znak naszych czasów, banki nie chcą być kojarzone z egzekutorami długów i dlatego chętnie sprzedają wierzytelności dla innych podmiotów które kupują je za część nominalnej wartości a następnie bezwzględnie egzekwują. Trzeba pamiętać, że egzekucje może prowadzić tylko komornik i to na podstawie tytułu wykonawczego a więc  najczęściej wyroku sądu albo nakazu, windykator natomiast nie ma czego szukać, nie musimy go wpuszczać do mieszkania ani z nim rozmawiać – łatwo powiedzieć a trudniej zrobić . Windykator nie może bezkarnie dzwonić czy nas nachodzić , to przestępstwo stalking ( art 190 a kk) i trzeba to zgłaszać na policję – zwykle wystarczy,że o tym ostrzeżemy.Nikt nie zabroni natomiast pisać im wezwań.

Nowelizacje kodeksu karnego

Pierwsza nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego, którą Sejm uchwalił 20 lutego 2015 r. dotyczy art. 69 k.k. Zgodnie z treścią tego przepisu, którego wejście w życie nastąpi w dniu 1 lipca 2015 r., zawieszeniu będzie mogła ulec jedynie kara pozbawienia wolności do roku, a nie jak dotychczas – dwóch lat. Ponadto, z instytucji warunkowego zawieszenia nie będzie można skorzystać, jeżeli sprawca w czasie popełnienia czynu był już skazany na karę pozbawienia wolności .Po drugie nowelizacja Kodeksu karnego koncentruje się w dużej mierze na  karach wolnościowych. Grzywna, jako rodzaj dolegliwości finansowej, oraz kara ograniczenia wolności, której formy wykonywania uległy rozbudowaniu, mają stanowić alternatywę dla stosowanych dotąd kar pozbawienia wolności w zawieszeniu.