Blog

Blog prawniczy.

Zmiany w prawie spadkowym 2024. Co z odrzuceniem spadku i dziedziczeniem przez dzieci? Nowe formalności.

W listopadzie zeszłego roku weszły duże zmiany w prawie spadkowym. Chodzi o odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci, zmiany w kręgu trzeciej grupy spadkobiorców oraz o niegodność dziedziczenia. Zmienione przepisy spadkowe już w 2024 roku usprawnią postępowania spadkowe. To też odpowiedź na stwierdzone mankamenty prawa spadkowego.

Jak się bronić przed wzrostem raty kredytu złotówkowego.

Po wzroście rat kredytów hipotecznych wiele osób zaczęło się zastanawiać czy zawarta
umowa jest w porządku i często okazuje się ,że nie jest ale za to że jest ogromna analogia do
kredytów frankowych. Impulsem dla frankowiczów, żeby przeczytać umowy, a potem iść do
sądu, też dopiero był kryzys i rosnący kurs franka szwajcarskiego.

Ważna informacja w sprawie emerytur.

Szanowni Państwo.
Informuję Państwa ,że w związku z  pojawiającymi  się w mediach  informacjami  o obniżeniu wysokości emerytur netto czyli „do ręki” wypłacanych świadczeniobiorcom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, , że do Kancelarii Adwokackiej Jerzy Kasperczuk zgłosiły się już pierwsze osoby zainteresowane złożeniem pozwu zbiorowego oraz rozpoczął się proces zawiązywania grupy uprawnionej do złożenia takiego pozwu.

 

Od 1 maja 2021 sprzedawcy nie będą musieli drukować paragonów.

Kasy fiskalne będą wystawiać paragony w obu postaciach – papierowej i elektronicznej albo tylko elektronicznej.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce zmian, które doprowadzą do pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów. Taki cel mają dwa projekty rozporządzeń w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Nowe zasady upadłości konsumenckiej. Sprawdź, co się zmienia.

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wprowadzająca istotne zmiany w odniesieniu do tzw. upadłości konsumenckiej – prowadzonej wobec osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek ogłaszania upadłości osób fizycznych jak i przebiegu postępowania upadłościowego.
Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości….

 

Ważna zmiana dla zatrudnionych – żonglując agencjami, pracodawca użytkownik nie obejdzie już limitu zatrudnienia.

 

 

O projekcie nowelizacji kodeksu karnego sankcji za wyłudzanie VAT.

Nie widzę adekwatności przewidzianych w projekcie nowelizacji kodeksu karnego sankcji za wyłudzanie VAT. W moim odczuciu istotniejsze byłoby  zapewnienie pewności ukarania, niż stosowanie najwyższych znanych kodeksowi kar – uważa radca prawny Piotr Andrzejak …

„Jak zainwestować aby stracić” przedruk z internetowego wydania Newsweek Polska, tytuł i skróty od redakcji.

Klienci BPH TFI, którzy na nieruchomościach stracili prawie 99 proc. zainwestowanego kapitału, sięgają po broń szerokiego kalibru. Składają zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i informują o sprawie również ministra sprawiedliwości  …Jak odzyskać pieniądze po zmarłym ?

Dzisiaj szukanie kont po bliskich, którzy zmarli, to karkołomne zadanie. W Polsce działa 40
banków komercyjnych, ponad 560 spółdzielczych i niespełna 50 SKOK-ów. Jeśli nie wiedzą
Państwo, w którym banku lub SKOK-u Wasz zmarły bliski miał rachunek, muszą Państwo z
tytułem prawnym do spadku odwiedzić każdy bank i SKOK. …

Czy składanie pism procesowych pocztą elektroniczną  przyspieszy i ułatwi postępowania sądowe ? 

Od września 2016 roku składanie pism procesowych będzie możliwe przez internet, a postępowanie dowodowe będzie mogło być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Umożliwią to zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które uwzględniają rozwój technologiczny. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim umożliwienie informatycznego wnoszenia pism procesowych. Takie rozwiązanie jest możliwe w wielu krajach

O prawie dla nie prawników.

W 2014r w Polsce powstało 25 000 stron komputerowych nowych przepisów i choć była to ilość historycznie najwyższa rekord został pobity w roku 2015 ponieważ wyprodukowano 29 800 stron co daje wzrost o 16%. W ostatnich trzech latach Polska przyjmowała średnio 1749 aktów prawnych rocznie co w Unii Europejskiej daje 4 miejsce za Włochami i Grecją , które jednak piszą krótsze akty prawne oraz Wielką Brytanią która tworzy przepisy na poziomie centralnym i regionalnym.

O frankach dla Frankowiczów 

przedruk z wydania internetowego newsletter radcy prawnego

Korzystne dla frankowiczów orzeczenia Trybunału w Luksemburgu są albo nieznane albo przemilczane przez polskie sądy i doktrynę, nie ma zatem szans, aby sądownie udało się odwrócić dominujący w polskiej praktyce bankowej trend jednostronnego obarczania ryzykiem walutowym kredytobiorcy – twierdzi dr Waldemar Gontarski, dziekan Wydziału Prawa w Londynie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. 

O dłużnikach dla dłużników.

Co może zrobić ktoś, kto nie z własnej winy wpadł w długi i stał się niewypłacalny ? W zasadzie czeka tę osobę próba spłaty wszystkich długów, która najczęściej się nie udaje i prowadzi wprost do tego ,że  osoba ta podawana jest egzekucji komorniczej albo firm windykacyjnych  i na koniec wypada się  z systemu i wpada do szarej strefy. Ostatecznie oficjalnie nie pracuje, niczego nie posiada  i nawet takie prozaiczne czynności jak zawarcie umowy o abonament telefoniczny czy też kredyt stają się niemożliwe. Działalność windykacyjna to znak naszych czasów, banki nie chcą być kojarzone z egzekutorami długów i dlatego chętnie sprzedają wierzytelności dla innych podmiotów które kupują je za część nominalnej wartości a następnie bezwzględnie egzekwują. Trzeba pamiętać, że egzekucje może prowadzić tylko komornik i to na podstawie tytułu wykonawczego a więc  najczęściej wyroku sądu albo nakazu, windykator natomiast nie ma czego szukać, nie musimy go wpuszczać do mieszkania ani z nim rozmawiać – łatwo powiedzieć a trudniej zrobić . Windykator nie może bezkarnie dzwonić czy nas nachodzić , to przestępstwo stalking ( art 190 a kk) i trzeba to zgłaszać na policję – zwykle wystarczy,że o tym ostrzeżemy.Nikt nie zabroni natomiast pisać im wezwań.

Nowelizacje kodeksu karnego

Pierwsza nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego, którą Sejm uchwalił 20 lutego 2015 r. dotyczy art. 69 k.k. Zgodnie z treścią tego przepisu, którego wejście w życie nastąpi w dniu 1 lipca 2015 r., zawieszeniu będzie mogła ulec jedynie kara pozbawienia wolności do roku, a nie jak dotychczas – dwóch lat. Ponadto, z instytucji warunkowego zawieszenia nie będzie można skorzystać, jeżeli sprawca w czasie popełnienia czynu był już skazany na karę pozbawienia wolności .Po drugie nowelizacja Kodeksu karnego koncentruje się w dużej mierze na  karach wolnościowych. Grzywna, jako rodzaj dolegliwości finansowej, oraz kara ograniczenia wolności, której formy wykonywania uległy rozbudowaniu, mają stanowić alternatywę dla stosowanych dotąd kar pozbawienia wolności w zawieszeniu.