O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata Jerzego Kasperczuka  jest kancelarią o mocno ugruntowanej pozycji potwierdzonej zadowoleniem klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Od 1992 roku świadczymy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych klientów. Prowadzimy obsługę prawną w językach: polskim oraz angielskim. We wszystkich swoich działaniach staramy się kierować zasadą „IUS EST ARS BONI ET AEQUI” – prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne.

Zgodnie z przepisem art. 4. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.[tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 146 poz. 1188]

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Nawet codzienne sytuacje życiowe są już w obecnym współczesnym świecie poddane regulacjom prawnym –praktyczne nie ma już żadnej sfery życia która byłaby przez prawo nie uregulowana. W większości wypadków postępujemy intuicyjnie i nie musimy konsultować każdego kroku z prawnikiem ale w wypadku gdy podejmujemy ważne decyzje dotyczące zawieranych umów, transakcji czy współpracy biznesowej porada prawna czy opinia jest niezbędna. Taka opinia może zapobiec późniejszym kłopotom. Adwokat kojarzy się przede wszystkim z rolą pełnomocnika w sądzie – zwłaszcza przy nowych regulacjach procesu cywilnego warto zwrócić się o pomoc . Zajmujemy się prowadzeniem wszystkich spraw ze szczególnym uwzględnieniem procesów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną w wypadku komunikacyjnym i błędem medycznym .Prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy nowoczesny produkt jakim jest program pomocy prawnej.

Proponujemy nowoczesne rozwiązanie które polega na zawarciu umowy na obsługę prawną oraz zapłacie ryczałtowej kwoty w zamian za zapewnienie pomocy prawnika – zarówno w formie telefonicznej, jak i online. Pomoc przejawia się w udzielaniu porad prawnych, tworzeniu opinii oraz odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania a także – co można uznać za najważniejsze – analizowaniu umów, które zamierzacie Państwo zawrzeć. Elementem istotnym jest to, aby były one zgodne z prawem i Państwa interesem. Zaprezentowana usługa dostępna jest na terenie całej Polski.

PROGRAM BEZPIECZNA FIRMA

Prowadzenie nawet najmniejszej firmy wymaga z jednej strony umiejętności zawodowych związanych z jej merytorycznym charakterem, a z drugiej strony choćby niezbędnej obsługi dlatego stworzyliśmy program pod nazwą bezpieczna firma gdzie za zryczałtowaną miesięczną opłatą uzyskujecie Państwo profesjonalną pomoc prawną świadczoną przez prawników.

Umowa której zawarcie proponuję pozwala Państwu na uzyskanie obsługi prawnej w formie on line lub telefonicznej, a obejmującej udzielanie 10 pisemnych porad prawnych na wskazane zagadnienia oraz opiniowanie już sporządzonych 5 projektów umów lub sporządzenie 2 umów we wskazanym zakresie w miesiącu we wszystkich dziedzinach prawa.

Zapraszamy do kontaktu.